สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี
ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี (ชั้น 3) ตำบลคลองกระแซง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี รหัสไปรษณีย์ 76000
โทรศัพท์ : 032-424518,032-424519 โทรสาร : 032-424518,032-424519 อีเมล์ :
admin@phetchaburilocal.go.th
Powered By WNT.CO.TH